Ο γιατρός αναλαμβάνει όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις της ΩΡΛ για ενηλίκους και παιδιά, τις οποίες πραγματοποιεί:

  • στο ιδιωτικό νοσοκομείο "Μητέρα", το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της Ελλάδας (παιδιά και ενηλίκους)

  • στην ΩΡΛ Χειρουργική Κλινική Αθηνών, το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο της Ελλάδας που είναι αποκλειστικά για περιστατικά ΩΡΛ (ενηλίκους)

Τα links που ακολουθούν θα σας οδηγήσουν στις αρχικές σελίδες των δύο νοσοκομείων.